Trúc Sơn, Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Học phí

Bảng học phí bên dưới là học phí trọn gói cho các khóa học lái xe các hạng B2, C, D và E. Sau khi hoàn thành khóa học học viên chỉ chịu phí thuê xe sát hạch tập tại sân sát hạch. Ngoài ra không không phát sinh phí gì thêm.

Thanks!

mua nhiều nhất
11.000.000

BẰNG B2

 • Học phí trọn gói 100%
 • Đã bao gồm phí hồ sơ
 • Miễn phí tài liệu
 • Phí thi tốt nghiệp
 • Lệ phí sát hạch quốc gia
 • Giờ học linh hoạt
 • Thời gian học chủ động
Gửi yêu cầu
15.000.000

BẰNG C

 • Học phí trọn gói 100%
 • Đã bao gồm phí hồ sơ
 • Miễn phí tài liệu
 • Phí thi tốt nghiệp
 • Lệ phí sát hạch quốc gia
 • Giờ học linh hoạt
 • Thời gian học chủ động
Gửi yêu cầu
8.000.000

BẰNG B2 NÂNG BẰNG D. BẰNG C NÂNG BẰNG E

 • Học phí trọn gói 100%
 • Đã bao gồm phí hồ sơ
 • Miễn phí tài liệu
 • Lệ phí thi tôt nghiệp
 • Lệ phí sát hạch quốc gia
 • Giờ học linh hoạt
 • Thời gian học chủ động
Gửi yêu cầu
© 2019 Nam Cao Nguyên